Ibne Khuzaimah me marvi Hz.Waail Bin Hujr Rd. se marvi rivayat ka haal..!!!

GairMuqallideen seene par haath bandhne ki ek rivayat IBNE KHUZAIMA se pesh karte hai..!
Ibne Khuzaimah Wali rivayat ka haal:
Iski sanad me ek raavi MUAMMIL BIN ISMAIL hai, jispar bohot saare Aimmae jarah wattaadeel ne kalaam kiya hai. Aimma ki Aaraa Mulahiza Farmaye:
1.Imam Abu Zur’ah : Iski hadis me bohot khataa payi jaati hai.
2.Imam Abu haatim : Iski Khataa bohot zyada hai, iski jab kitabe zayea hogai thi to ye hafze k balbute par ahadis bayan karta tha to kasrat se galtiya karta tha.
3.Imam Bukhari : Iski hadis me nakarat aur uprapan paya jaata tha.
4.Imam AbuDawud : kai ek chizo me wahm ka shikaar tha.
5.Imam Ibne Hibban : Khatayen karta tha.
6.Imam AsSaaji : Iski khatae bohot zyada he aur waham ka bhi shikaar tha.
7.Imam Ibne Saad : Kasrat se galtiya karta tha.
8.Imam Ibne Qaanea : khataakaar tha.
9.Imam Daar Qutni : Bohot khataye karta tha.
10.Imam Muhammad Bin Nasr Almurouzzy ; iska haafiza kharab tha aur kasrat se galtiya karta tha.
[AL MUGNI FIZZUAFAA LIZZAHBI Jild:2 Pg:446, MEEZAANUL AETEDAAL LIZZAHBI J:4 Pg:417, TEHZEEBUT TEHZEEB J:6 Pg:489,490]
11. Imam Zahbi ne is (muammil) ko Zuafaa me zikr kiya hai. [AL MUGNI Jild:2 Pg:446]
12. Naaseeruddeen Albani Gair Muqallid ne bhi iski sanad k baare me yu hi kaha he..”ISNAADUHU ZAEEFUN LI ANNA MUAMMALA VVAHUABNU ISMAILU SAYYIUL HIFZ” is rivayat ki sanad zaeef he kyuke isme MUAMMAL BIN ISMAIL hai, jo bure hafize ka malik tha.
[HAASHIYA IBNE KHUZAIMA LI ALBAANI J:1 PG:272]

Abu Dawood me Taaus se marvi Mursal rivayat ka Haal..!!!

Allah Gair Muqallideen ko khud apne Mubham mazhab ka ilm naseeb farmaye…

Awwalan,…. Ye rivayat MURSAL he, aur Mursal Gair Muqallideen ke yaha zaeef hoti hai, khud apne hi mazhab par jo rivayat zaeef ho use bataur daleel bana kar pesh karne kaa maqsad kya hai..?

Saaniyan…Iski sanad me ek raavi ‘Sulaiman Bin Musa Damishqi’ hai, ispar bohot se Aimma ne zabardast Jarah ki hai.
1- Imam Bukhari : INDAHU MANAAKEER [Iske paas munkar rivayaat hoti hai.]
2- Imam Nasai : LAYSA BIL QAVIYYI FIL HADEES [Hadeea mai qavi nahi hai.]
3- Imam Aqeeli ne Zuafaa me shumar kiya hai.
4- Imam Ibne Adi ne Zuafaa me shumar kiya hai.
5- Imam Zahbi ne Zuafaa me shumar kiya hai.
[AZZUAFAA ASSAGEER LIL BUKHARI Pg: 55, 56, AZZUAFAA WAL MATROOKEEN LIN NASAI Pg:186, AZZUAFAA ALKABEER LIL AQEELI Jild:2 Pg:140, AL KAAMIL FIZZUAFAA Jild:3 Pg:1113, AL MUGNI FIZZUAFAA Jild:1 Pg:445 Wagairah]

Pas ye rivayat Had darjah Zaeefo Naqabile Aitbar hai.

FASALLILIRABBIKA WANHAR ki Tafseer…!!!

Surae Kausar ki ayat FASALLI LIRABBIKA WANHAR ki tafseer me chand rivayat pesh ki jaati he jisme sine par hath bandhne ka zikr hai….jiski koi Sanad bhi Saheeh nahi hai..!!

Iske raavi maslan ROOH IBNUL MUSAYYIB, YAHYA BIN ABI TALIB Hadd darjah zaeef hai aur ABU BAKR AHMAD BIN MUHAMMAD BIN AL HAARIS ALFAQEEH Majhoolul haal hai..!!!

Isiliye Hafiz Ibne Kaseer Rehmatullah alaih Farmate hai “Gair sahih sanad se marvi hai” [Tafeer Ibne Kaseer]

iske khilaf HAFIZ IBNE ABDUL BARR MALIKI Rehmatullah Alayh ne ATTAMHEED me Saheeh Sanad ke sath “NAAF KE NICHE” naql kiya hai…

رَوَی الْاِمَامُ اَبُوْبَکَرِالْاَثْرَمُ قَالَ حَدَّثَنَااَبُوالْوَلِیْدِ الطِّیَالِسِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَۃَ عَنْ عَاصِمِ الْجَحْدَرِیِّ عَنْ عُقْبَۃَ بْنِ صَبْھَانَ سَمِعَ عَلِیًّا یَقُوْلُ فِیْ قَوْلِ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ{فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ} قَالَ وَضْعُ الْیُمْنٰی عَلَی الْیُسْرَیٰ تَحْتَ السُّرَّۃِ۔ (سنن الاثرم بحوالہ التمہید: ج8،ص164

Tarjamah: Hazrat Ali Raziyallahu Anhu is farmaan {فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ} ki tafseer karte hue farmate hai, Namaz me Daaye haath ko Baaye haath par Naaf ke Niche Rakha jaye.

[Sunan Al Asram bahawalae Attamheed Jild:8 Pg:164]

Is Sanadan Saheeh Rivayat ke Muqable me Zaeef Matruk Aur Majhool raaviyo ki rivayat hadd darja zaeef, Shaaaz aur Munkar ke hukm me he, jisse ahkam me istidlal karna durust nahi hai.