Musmad Ahmad me Hulb Taai Rd. se Marvi rivayat ka haal..!!!

Musnad Ahmad wali rivayat ka haal:
iski sanad me ek raavi SIMAAK BIN HARB hai…jispar aimmae jarah wattaadeel ne sakht kalaam kiya hai…
1- Imam Sufiyan : ye zaeef hai.
2- Imam Shuabah : isko zaeef qarar dete hai.
3- Imam Ahmad : Ye Muztaribul hadis he.
4- Imam Salih : Yuz’af (ise zaeef qarar dete hai.)
5- Imam Nasai : Jab munfarid ho to bilkul qabile qubul nahi kyu ke ise talqeen ki jaati thi aur ye qabul kar leta tha.
6- Imam Ibne Ammar : muhaddiseen ka faisla he ke ye galtiyo ka shikar tha.
7- Imam Ibnul Mubarak : ZAEEF FIL HADIS hadis me zaeef hai.
8- Imam Ibne Kharaash : FEE HADEESUHU LEEN (iski hadis me gadbad he)
9- Imam Ibne Hibbaan : YUKHTI KASEERAA bohot khatakaar tha
10- Imam zahbi : ise zuafaa me shumar karte hai.
11: Imam ibne adi : ise zuafaa me shumar karte hai.
12- Imam ibne jauzi : ise zuafaa me shumar karte hai.
13- Imam aqeeli : ise zuafaa me shumar karte hai.
[ TEHZEEBUTTEHZEEB Jild:3 Pg:67, 68, MEEZAANUL AETEDAAL J:2 PG:216, AL MUGNI LIZZAHBI J:1 PG:448, AL KAAMIL LI IBNE ADI J:4 Pg:641, KITABUL ZUAFAA WAL MATRUKEEN LI IBNE JAUZI J:2 PG:26, KITABUL ZUAFAA ALKABEER LIL BAIHAQI J:2 Pg:178]
14- Imam Abul Qaasim Al Ka’bi r.a ne Simaak ko BAABU FEEHI ZIKRI MIN RUMUHU BI ANNAHU MIN AHLIL BID’I WA ASHAABIL AHWAA
(un logo ka bayan jinhe mujaddiseen ne Ahle Bidat aur Khwahish parast kaha he) ke tahat zikr kiya he.
[dekhiye QUBULUL AKHBAAR WA MA`RIFATURRIJAAL Jild;2 pg:381-390]

In Tasreehaat se sabit hua ke SIMAAK BIN HARB Jamhur Muhaddiseen ke nazdeek Zaeef hai.

Isme dusra raavi QABEESAH BIN HULB hai jo Indal Aimma Majhul hai.
-Imam Ibnul Madini aur Imam Nasai r.a farmate he: MAJHUL (ye majhul hai)
[TEHZEEBUT TEHZEEB Jild:5 Pg:325,326]

Pas ye rivayat SIMAAK BIN HARB K SHADEED ZOAF aur QABEESAH ki jahalat ki wajah se sakht zaeef aur naqabile hujjat hai. .

Ibne Khuzaimah me marvi Hz.Waail Bin Hujr Rd. se marvi rivayat ka haal..!!!

GairMuqallideen seene par haath bandhne ki ek rivayat IBNE KHUZAIMA se pesh karte hai..!
Ibne Khuzaimah Wali rivayat ka haal:
Iski sanad me ek raavi MUAMMIL BIN ISMAIL hai, jispar bohot saare Aimmae jarah wattaadeel ne kalaam kiya hai. Aimma ki Aaraa Mulahiza Farmaye:
1.Imam Abu Zur’ah : Iski hadis me bohot khataa payi jaati hai.
2.Imam Abu haatim : Iski Khataa bohot zyada hai, iski jab kitabe zayea hogai thi to ye hafze k balbute par ahadis bayan karta tha to kasrat se galtiya karta tha.
3.Imam Bukhari : Iski hadis me nakarat aur uprapan paya jaata tha.
4.Imam AbuDawud : kai ek chizo me wahm ka shikaar tha.
5.Imam Ibne Hibban : Khatayen karta tha.
6.Imam AsSaaji : Iski khatae bohot zyada he aur waham ka bhi shikaar tha.
7.Imam Ibne Saad : Kasrat se galtiya karta tha.
8.Imam Ibne Qaanea : khataakaar tha.
9.Imam Daar Qutni : Bohot khataye karta tha.
10.Imam Muhammad Bin Nasr Almurouzzy ; iska haafiza kharab tha aur kasrat se galtiya karta tha.
[AL MUGNI FIZZUAFAA LIZZAHBI Jild:2 Pg:446, MEEZAANUL AETEDAAL LIZZAHBI J:4 Pg:417, TEHZEEBUT TEHZEEB J:6 Pg:489,490]
11. Imam Zahbi ne is (muammil) ko Zuafaa me zikr kiya hai. [AL MUGNI Jild:2 Pg:446]
12. Naaseeruddeen Albani Gair Muqallid ne bhi iski sanad k baare me yu hi kaha he..”ISNAADUHU ZAEEFUN LI ANNA MUAMMALA VVAHUABNU ISMAILU SAYYIUL HIFZ” is rivayat ki sanad zaeef he kyuke isme MUAMMAL BIN ISMAIL hai, jo bure hafize ka malik tha.
[HAASHIYA IBNE KHUZAIMA LI ALBAANI J:1 PG:272]

FASALLILIRABBIKA WANHAR ki Tafseer…!!!

Surae Kausar ki ayat FASALLI LIRABBIKA WANHAR ki tafseer me chand rivayat pesh ki jaati he jisme sine par hath bandhne ka zikr hai….jiski koi Sanad bhi Saheeh nahi hai..!!

Iske raavi maslan ROOH IBNUL MUSAYYIB, YAHYA BIN ABI TALIB Hadd darjah zaeef hai aur ABU BAKR AHMAD BIN MUHAMMAD BIN AL HAARIS ALFAQEEH Majhoolul haal hai..!!!

Isiliye Hafiz Ibne Kaseer Rehmatullah alaih Farmate hai “Gair sahih sanad se marvi hai” [Tafeer Ibne Kaseer]

iske khilaf HAFIZ IBNE ABDUL BARR MALIKI Rehmatullah Alayh ne ATTAMHEED me Saheeh Sanad ke sath “NAAF KE NICHE” naql kiya hai…

رَوَی الْاِمَامُ اَبُوْبَکَرِالْاَثْرَمُ قَالَ حَدَّثَنَااَبُوالْوَلِیْدِ الطِّیَالِسِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَۃَ عَنْ عَاصِمِ الْجَحْدَرِیِّ عَنْ عُقْبَۃَ بْنِ صَبْھَانَ سَمِعَ عَلِیًّا یَقُوْلُ فِیْ قَوْلِ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ{فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ} قَالَ وَضْعُ الْیُمْنٰی عَلَی الْیُسْرَیٰ تَحْتَ السُّرَّۃِ۔ (سنن الاثرم بحوالہ التمہید: ج8،ص164

Tarjamah: Hazrat Ali Raziyallahu Anhu is farmaan {فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ} ki tafseer karte hue farmate hai, Namaz me Daaye haath ko Baaye haath par Naaf ke Niche Rakha jaye.

[Sunan Al Asram bahawalae Attamheed Jild:8 Pg:164]

Is Sanadan Saheeh Rivayat ke Muqable me Zaeef Matruk Aur Majhool raaviyo ki rivayat hadd darja zaeef, Shaaaz aur Munkar ke hukm me he, jisse ahkam me istidlal karna durust nahi hai.